Sorgh
Meer informatie?
Bel naar 085 - 210 2434

Zorg bij HadassahSorgh

'Al jaren was het een droom van Margreet Haase: haar huis openstellen voor kwetsbare, jonge vrouwen met een (verstandelijke) beperking en stoornis is het autismespectrum en/of GGZ problematiek'

Zorg en begeleiding

HadassahSorgh is een 24-uurs voorziening. Dit betekent dat zorg en begeleiding 24 uur aanwezig is. Onder leiding van de inwonende zorgprofessional wordt in nauwe samenwerking met een team van zorgprofessionals van Sorgh.nl goede en persoonlijke zorg en begeleiding geboden.

Margreet Haase: “Jonge vrouwen delen in de warmte van ons gezin” 

Al jaren was het een droom van Margreet Haase: haar huis openstellen voor kwetsbare, jonge vrouwen met een autismespectrumstoornis en/of GGZ-problematiek. Omdat ze ervan overtuigd is dat deze jonge vrouwen vaak onderkent worden in hun problematiek en zorg op maat juist voor hen zó belangrijk is. Sterker nog: een Bijbelse ópdracht is. Met een diepe passie vertelt ze dan ook over het werk dat ze dagelijks, 7 dagen per week, doet: “Met de oprichting van HaddasahSorgh begin 2019 kwam voor mij een droom uit. Al jaren zag ik om me heen hoe moeilijk jonge vrouwen met deze problematiek het hebben in de wereld. Vaak hebben ze een leven achter zich liggen dat getekend is door onrust en hectiek. De wereld begrijpt hen niet en zij begrijpen de wereld niet. Dat raakt me. Met HaddasahSorgh bied ik hen een veilige omgeving aan waarin ze, op een rustige manier, kunnen ‘landen’ en kunnen delen in de warmte en geborgenheid van ons gezin. We bieden hen hier, naast een woonplek, ook nuttige dagbesteding aan. Wat die dagbesteding inhoudt? Dat is per cliënt verschillend. Als het maar iets is waarvoor ze, individueel, hun bed uit komen. Iets wat verschil maakt en hun kwaliteiten en talenten laat opbloeien.” Ze houdt even stil, licht dan glimlachend toe: “Ja, ik denk dat dat onze kracht is: daar waar reguliere zorg ophoudt, zetten wij een stap naar voren. Omdat we hier dagelijks zien hóe belangrijk die arm om je heen is. Omdat de meiden hier ervaren hóe veel verschil het maakt als je elk moment aanwezig bent, juist ook als het even niet gaat. Die combinatie tussen enerzijds mijn rol als zorgprofessional en anderzijds mijn taak als moeder in het gezin, maakt dat ik heel ver kan en mag gaan voor mijn cliënten. Ik zie daarin een Bijbelse opdracht: de ander dienen, naar het voorbeeld van de Heere Jezus. Daarom probeer ik elke dag, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, blijheid te ervaren in het werk dat ik doe. Ik, en mijn collega’s met mij, mogen van meerwaarde zijn in het leven van iemand anders! Bestaat er waardevoller werk?” 

Deskundigheid

Onze medewerkers zijn toegewijde zorgprofessionals. Deskundigheid staat bij HadassahSorgh hoog in het vaandel. Als onderdeel van Sorgh.nl zijn de kwaliteiten van de medewerkers geborgd door middel van een up-to-date trainingsprogramma. Als antwoord op de hulpvraag van de cliënt bieden wij passende zorg en begeleiding vanuit onze visie: een huis als thuis. Naast een stabiele woonplek bieden wij ook dagbesteding op maat aan. Dit kan zowel intern als extern worden geregeld. HadassahSorgh besteedt aandacht aan het op peil houden van de deskundigheid van haar medewerkers en breidt waar nodig uit met extra zorgprofessionals.

Financiering

Cliënten binnen HadassahSorgh verblijven hier op basis van

  • een WLZ (PGB) indicatie
  • en wellicht in de toekomst: een budget verstrekt door de gemeente (WMO)

Wanneer gewenst wordt advisering geboden door een medewerker van financiële afdeling van Sorgh.nl.

Een huis als thuis in Lunteren

Benieuwd naar de mogelijkheden van HadassahSorgh voor u(w familielid)? Wij helpen u graag verder! 

Contact opnemen met ons
HadassahSorgh een huis als thuis