Sorgh
Meer informatie?
Bel naar 085 - 210 2434

Missie

Waar reguliere zorg ophoudt, gaat HadassahSorgh verder. HadassahSorgh biedt namelijk 24-uurs zorg en begeleiding (wonen en werken) aan jonge vrouwen  met een (verstandelijke) beperking met ASS en/of GGZ-problematiek.

Missie en visie!

Waar reguliere zorg ophoudt, gaat HadassahSorgh verder. HadassahSorgh biedt namelijk 24-uurs zorg en begeleiding (wonen en werken) aan jonge vrouwen met een (verstandelijke) beperking met ASS en/of GGZ-problematiek. Deze zorg bieden we vanuit de diepe overtuiging dat onze Bijbelse opdracht tot naastenliefde niet stopt bij enkel professionele zorg. HadassahSorgh is dan ook een huis als thuis, waarin elke bewoner de warmte en geborgenheid van een gezin ervaart. Hadashsorgh biedt zorg en begeleiding vanuit de kernwaarden:

  • Identiteit
  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Bescherming 

We zijn ervan overtuigd dat deze kernwaarden essentieel zijn om herstel en perspectief te kunnen bieden voor alle jonge vrouwen die thuis zijn bij HadassahSorgh. 

Visie

HadassahSorgh biedt begeleiding vanuit een veilige thuisbasis, vanuit de visie dat dit de grond is voor herstel, ontwikkeling en een gezonde drang naar een zelfstandig bestaan. Hierbij doen wij een beroep op het netwerk van de cliënt om zo verbindend met elkaar rond de cliënt samen te werken. Waar nodig wordt ook netwerkondersteuning geboden. 

Identiteit

Binnen de woonvorm van HadassahSorgh wordt identiteitsgebonden zorg en begeleiding geboden. Dit betekent dat Gods Woord richtinggevend is in het dagelijkse leven en ons handelen. Op grond van Gods Woord hebben wij de overtuiging dat het leven een gave van God is en de zorg voor elkaar een Bijbelse opdracht. Deze overtuiging, voortkomend uit onze christelijke identiteit, is als een rode draad verweven met de zorg en begeleiding die binnen HadassahSorgh geboden wordt. De beschermwaardigheid van jonge vrouwen met een autismespectrumstoornis of GGZ-problematiek ligt, in onze visie, tenslotte verankerd in Gods Woord.

Een huis als thuis in Lunteren

Benieuwd naar de mogelijkheden van HadassahSorgh voor u(w familielid)? Wij helpen u graag verder! 

Contact opnemen met ons
HadassahSorgh een huis als thuis