Sorgh
Meer informatie?
Bel naar 085 - 210 2434
Terug naar het overzicht

Margreet startte een unieke woonvorm

20 december 2021

Margreet startte een unieke woonvorm

Woning voor autisme en psychiatrische problematiek

Wat doe je wanneer er geen geschikte woonvorm blijkt te zijn voor jonge vrouwen met autisme en psychiatrische problematiek? Dan start je gewoon een eigen huis! Dit deed Margreet Haase vanuit de hulpvraag van de dochter van haar vriendin: “Ze kon nergens terecht en viel overal tussen wal en schip. Dat mag niet zo zijn!” Zo ontstond Huis Hadassah.

De combinatie van autisme en psychiatrische problematiek is complex. Instellingen zijn vaak gespecialiseerd in één van beide hulpvragen. Dit maakt dat er voor een specifieke doelgroep in de praktijk eigenlijk nergens echt plek is. “Ontzettend schrijnend!”, vindt Margreet, en velen met haar. Met de oprichting van Huis Hadassah creëerde Margreet een mooie nieuwe mogelijkheid in het zorglandschap.

Samenwerking met Sorgh.nl

“Ik kende Richard Prins dankzij mijn detacheringsperiode vanuit Sorgh.nl. Richard had de ambitie om een eigen woning te starten, waar ik natuurlijk al mee begonnen was. We sloegen de handen ineen en Huis Hadassah valt nu volledig onder Sorgh.nl en heet nu HadassahSorgh”,  aldus Margreet. Tien uur per dag is er personeel bij de woning aanwezig, waar vier jonge vrouwen wonen. Margreet woont met haar twee zoons in een eigen gedeelte van de woning: “Het is een heel groot huis, waar iedereen een eigen plek heeft. Je loopt elkaar niet tegen het lijf. Ik zie ons als een groot gezin waarin ik veel continuïteit kan bieden. De manier van hulp bieden en begeleiden hoe we dat bij HadassahSorgh doen is fantastisch! Ik kan de dag altijd met de dames starten en afsluiten. Op het moment dat er personeel is, kan ik me terugtrekken als ik wil.”

Anders dan een reguliere instelling

Het feit dat Margreet geregeld gebeld wordt door instanties met de vraag of ze plek heeft voor cliënten toont wel aan dat er in Nederland behoefte is aan initiatieven HadassahSorgh. “Wij zijn simpelweg de enige die deze manier van zorg kunnen bieden voor een specifieke doelgroep. Vaak zie je dat er dit soort woningen zijn voor jongeren of voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet voor mensen met autisme en psychiatrische problematiek”, licht Margreet toe.

Omdat de zorgvraag zo complex is en de doelgroep zo specifiek, kan het niet anders dan dat het zorgaanbod er ook anders uitziet. Margreet legt dit uit: “Alles draait om verdraagzaamheid, wijsheid en liefde. Iedere dag gaan we gewoon opnieuw op deze manier samen verder. De onvoorwaardelijkheid die deze doelgroep heeft vind je op deze manier niet in reguliere instellingen, waar begeleiders naar huis gaan zodra hun dienst voorbij is. De behoefte aan geborgenheid en liefde is zo groot dat de begeleiding ook op een andere manier vorm krijgt. Dit zit in de korte lijntjes en de continuïteit van de aanwezigheid van Margreet (gezinshuishouder). Dit is soms ongelooflijk zwaar, maar tegelijkertijd ook zo gaaf omdat je mensen iedere dag kunt helpen. Als ik een glimlach zie weet ik dat ik heb kunnen helpen.”

Eigen dagbesteding

Bij HadassahSorgh is er een eigen dagbesteding. Ook dit is anders dan bij reguliere instellingen, waarbij dagbesteding vaak elders is ondergebracht of waar cliënten creatieve therapie volgen. Bij HadassahSorgh is er dagbesteding op maat. “Hoe lang lukt het om naar de dagbesteding te komen? Waar wordt iemand blij van? We zoeken continu naar dingen die daarop aansluiten”, aldus Margreet. Vaak worden er producten gemaakt waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. 

Ervaringen bewoners

De dames die bij HadassahSorgh wonen zijn erg tevreden. Ze krijgen de zorg die ze vaak niet kregen. ‘Dit is een huis met een hart’, werd door iemand gezegd. “En dat is het! We bieden de dames perspectief. Er is tijd en er is aandacht. Het mooie vind ik het geloof dat iedereen hier met elkaar gemeen heeft. Het is fijn dat ik ook vanuit mijn eigen geloofsachtergrond kan helpen”, vult Margreet aan.


Terug naar overzicht

Een huis als thuis in Lunteren

Benieuwd naar de mogelijkheden van HadassahSorgh voor u(w familielid)? Wij helpen u graag verder! 

Contact opnemen met ons
HadassahSorgh een huis als thuis