Sorgh
Meer informatie?
Bel naar 085 - 210 2434

Een huis als thuis!

HadassahSorgh een huis voor kwetsbare, jonge vrouwen met een autismespectrumstoornis en/of GGZ-problematiek in Lunteren!

Meer info over het huis en omgevingMaak kennis met Margreet Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op

De missie van HadassahSorgh in Lunteren

Waar reguliere zorg ophoudt, gaat HadassahSorgh verder. HadassahSorgh biedt namelijk 24-uurs zorg en begeleiding (wonen en werken) aan jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar met ASS en/of GGZ-problematiek. Deze zorg bieden we vanuit de diepe overtuiging dat onze Bijbelse opdracht tot naastenliefde niet stopt bij enkel professionele zorg. 

Onze kernwaarden

Hadassahsorgh biedt zorg en begeleiding vanuit de kernwaarden:

Identiteit

Binnen de woonvorm van HadassahSorgh wordt identiteitsgebonden zorg en begeleiding geboden. Dit betekent dat Gods Woord richtinggevend is in het dagelijkse leven en ons handelen.

Identiteit

Respect

...vanuit de diepe overtuiging dat onze Bijbelse opdracht tot naastenliefde niet stopt bij enkel professionele zorg.

Respect

Veiligheid

HadassahSorgh is een 24-uurs voorziening. Dit betekent dat zorg en begeleiding 24 uur aanwezig is. Onder leiding van de inwonende zorgprofessional wordt in nauwe samenwerking met een team van zorgprofessionals van Sorgh.nl goede en persoonlijke zorg en begeleiding geboden.

Veiligheid

Vertrouwen

HadassahSorgh is een huis als thuis, waarin elke bewoner de warmte en geborgenheid van een gezin ervaart. Als antwoord op de hulpvraag van de cliënt bieden wij passende zorg en begeleiding vanuit onze visie: een huis als thuis.

Vertrouwen

Bescherming

De beschermwaardigheid van jonge vrouwen met een autismespectrumstoornis of GGZ-problematiek ligt, in onze visie, verankerd in Gods Woord.

Bescherming

De 10 zekerheden van HadassahSorgh

 • Hulpvraag cliënt is ons uitgangspunt
 • Respectvolle identiteitsgebonden begeleiding
 • Begeleiding vanuit een veilige thuisbasis
 • Begeleiding is volgend ( samen op weg naar de volgende stap )
 • Daginvulling op maat
   
 • 24-uurs begeleiding beschikbaar
 • Begeleiding door zorgprofessionals van Sorgh.nl
 • Vakbekwame expertise gericht op ASS en psychiatrische problematiek
 • Netwerkondersteuning beschikbaar
 • Duidelijke facturering

Een huis als thuis in Lunteren

Benieuwd naar de mogelijkheden van HadassahSorgh voor u(w familielid)? Wij helpen u graag verder! 

Contact opnemen met ons
HadassahSorgh een huis als thuis